Toimihenkilöiden pikkujoulut 1.12.
Nimi (Etunimi Sukunimi)Tarvitsen lipun otteluun
Ari Suomalainen
Mari RaskKyllä
Jaakko Räty
Ahti TurppoKyllä
Jukka RokioKyllä
Toni Ikonen
Mikko HannulaKyllä
MiaKyllä
Juha PanulaKyllä
MiaKyllä
Ville Ahvenainen
Heli Javanainen Kyllä
Katja SatosaariKyllä
Jukka-Ville JääsalmiKyllä
Pia LahtiKyllä
Johanna Kilpiö Kyllä
Jani Jääskeläinen
Mika tyniKyllä
Jari Seurujärvi
Tuukka MaattolaKyllä
Timo Parantainen
Henna Parantainen
Anu AholaKyllä
Mikko TonteriKyllä
Heikki Launiemi
Harry KoskelaKyllä
Olli Mikkola
Markku AhonenKyllä
Laura AvellinKyllä
Satu Piiparinen
Jarkko Piiparinen
Jussi
Antti Laaksonen
Tapani Alenius
Pekka Sipilä
Pekka Sipilä
Pekka Sipilä
Milla Patiala-Halme
Sari Sikkilä
Jouni PaakkiKyllä
Erika Hermasvuo-MontoKyllä
Liisa Lattu
Ahti TurppoKyllä
veli-pekka yli-heikkiläKyllä
Jukka LaineKyllä
Jani JääskeläinenKyllä
Kimmo PeltonenKyllä
MikkoKyllä
Pasi TiainenKyllä
Jani Rantanen
Sanna Pauna
Tommi Satosaari
Tapani Alenius
Jouni SiitonenKyllä
Piiku Seppälä
Jaakko Monto
Pekka Mantere
juha saksmanKyllä
Mikko KasurinenKyllä
Ville SalmiKyllä
Lasse JämsenKyllä
Juha-Matti PuuppoKyllä
Kaisa HaapasalmlKyllä
Janne SaarinenKyllä
Jani BäfKyllä
Esko Blomerus
Aatu ViljanenKyllä
Jarkko Haikala
Jussi ReimariKyllä